به سوی تکامل

به سوی تکامل

شابک: 9789641981763

صاحب اثر: جواد نوروزی

زبان: فارسی

سال چاپ: 1394        نوبت چاپ: اول

قطع: رقعی        تعداد جلد: 1       تعداد صفحات: 94

قيمت: 100000 ريال

 

خرید اینترنتی

آنچه که آگاهی های ما را تشکیل داده است از دو کانون مجزا نشأت می گیرد: یکی آگاهی های عقلانی که حاصل تفکر و بینش ماست و نقش بی بدیلی را در شناساندن دنیای محسوسات بر عهده دارد؛ چرا که اعتماد انسان ها همواره بر پژوهش تجربی، اعتبار عقلانی و دستاوردهای حاصل از آن استوار گشته و سنجش هر چیز قابل رؤیت با ترازوی عقل و منطق امکان پذیر است و کلیه معلومات غیر ماورائی ما از همین راه کسب شده است، از کوچکترین ذرات در کره ی خاکی تا بزرگ ترین اجرام جهان هستی توسط چشمهای مسلح (ذره بین یا تلسکوپ) شناسایی و یا رصد گردیده اند. این آگاهیها بی واسطه توسط انسان کشف و کماکان رو به ازدیاد دائمی است.دیگری، آگاهیهایی است که به امور غیر قابل مشاهده می پردازد. منشأ تمامی این آگاهیها که توسط انسانهای والا و اوج گرفته در کمال نفسانی و برگزیده میر گردیده، معارف بسیار فوق العاده ای است که در تمام اعصار راه گشا بوده و در طول زمان برای نوع بشر به ارمغان آورده شده است و کم و بیش در طی هزاره های گذشته با اصول و زیربنای مشترک (با توجه بهجغرافیای سرزمینها و ازمنه ی تاریخی از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار گردیده که تکامل رو به افزایش این نوع آگاهیها را نیز به طور وضوح میتوان در طول تاریخ آدم و بنی آدم بررسی نمود.اما برخی از مسائل مثل شناخت آدمیان از منشأ خلقت که به دلیل نامکشوف بودن آن در گذشته، با ترازوی محض عقل قابل اندازه گیری نبوده
است همواره به دیدهی تردید در برخی انسانها خصوصا اهل تحقیق نگریسته می شود که شاید با توسعه علوم طبیعی همانند سایر موضوعات مبهم گذشته روزگاری به تمامی بر نوع بشر آشکار گردد؛ چرا که هم اینک در بحث خلقت و منشأ اصلی آن بهترین شواهد سیر تکاملی از طریق کشفهای تجربی شناسایی شده و از طریق تغییر در آثار سنگوارهای به دست آمده قابل توضیح می باشد. سنگوارهها بقایای بدن یا آثار به جا مانده در سنگهای رسوبی از جاندارانی هستند که در گذشته های دور می زیسته اند. آثار سنگوارهای توالی خاصی را نشان میدهند که از ابتدایی ترین جانداران تک یاخته آغاز شده و به جانداران تک سلولی و پرسلولی امروزی ختم می شوند. بنابراین آثار سنگواره ها نشان میدهند که حیات در طول زمان شکل گرفته است.هم اکنون نیز بسیاری از امور ماورائی هستند که با پیشرفت علم تجربی به اثبات رسیده اند، مثل تأثیرات نقش دعا و نیایش و ایمان در ادیان بر س لامتی، واکنش و ذخیره پیام های منعکس از ذهن آدمی بر روی مولکولهای آب، منشأ خلقت هستی از دود یا دخان (توده گازهای متراکم) و مراحل ایجاد آن که بعضا به طور مشترک هم در تورات (سفر پیدایش) و سپس به صورت کامل تر در قرآن آورده شده که پس از گذشت هزارهها پس از نزول کتاب وحی توسط علم بشر و انسان امروزی کشف گردیده است.با بررسی موضوعی داستان خلقت، برخی کلمات و جملاتی که برای انسان های گذشته به سادگی و به اجمال بیان گردیده و نیازی به تفصیل آن به علت بضاعت کم علمی انسان در هزاره های گذشته نبوده است و به دلیل بیان تمثیل وار و اشارهای آنها در نصوص ادیان، اکنون موجبات شبهات علم اندازه گیری تجربی کنونی ما شده است که از جمله مهم ترین این مسائل، بحث تکامل تدریجی شکل گیری آفرینش بشر است؛ به جراتمی توان عنوان نمود که این بحث در قرون اخیر یکی از جدال آمیزترین مباحث بوده و همچنان تا کنون تداوم یافته است، و آن تفاوت هایی است بر سر پیدایش بشر ابتدایی و یا انسان نخستین که آثار آن توسط علم تجربی کشف شده با آدم (خلیفه) که تاریخ زیستی او نسبت به زمان ما موقعیتی بسیار نزدیک داشته و از شروع همین عصر متأخر در تاریخ آفرینش این نوع متکامل شده بشر، آموزه ها و تجربه های زیادی را در جهت رشد، دریافت نموده و به کار گرفته است. ادر این نوشتار سعی شده است تا سیر تکاملی جسمی و همچنین بعد معنوی انسان مورد کاوش و بررسی قرار گیرد که در این راستا از منابع علمی و وحیانی ادیان بهره مند گردیده ایم. امید است به منظور بسط موضوعات در آینده، مورد توجه علاقه مندان عزیز قرار گیرد.


موضوعات: تربیتی

برچسب‌ها: کتاب


» بازدید امروز: 30
» بازدید دیروز: 91
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 23438